Tentoonstellingsreglement

Voorwaarden voor het exposeren van pluimvee

Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders, dwerghoenders en siervogels worden toegelaten van fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen Pseudo-vogelpest.

Elke inzending hoenders of dwerghoenders dient vergezeld te zijn van een kopie van de entverklaring. Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht. De entverklaring dient de opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, de gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren. Het origineel van de entverklaring wordt bewaard door de secretaris van de vereniging waarbij men de fokkerskaart heeft.

Voorwaarden voor het exposeren van konijnen

Entverklaring RHD type 2, af te geven op het TT-secretariaat.

Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten van fokkers die hun konijnen hebben laten enten tegen RHD type 2. Elke inzending dient vergezeld te zijn van een kopie van de RHD-entverklaring. Deze verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht en dient de opgave te bevatten van het ras, de te exposeren oormerken en de toegepaste entstof.

Wijzigingen in de entverklaring maken deze ongeldig.

Tijdens het inkooien moet de entverklaring worden afgegeven.

(Deze wordt geretourneerd met de eventueel gewonnen prijzen)

Artikel 1

Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het tentoonstellingsreglement. Elke inzender wordt geacht hiermee op de hoogte te zijn. Het Reglement Open Tentoonstellingen (ROT) is te downloaden op www.kleindierliefhebbers.nl en ligt ter inzage bij het tentoonstellingssecretariaat.

Artikel 2

Gevraagd worden enkele nummers van alle erkende rassen en kleurslagen:

 • Sierduiven, konijnen en oorspronkelijke duivensoorten zowel jong als oudJonge konijnen hoeven niet te voldoen aan minimum gewicht en minimum oorlengte.
 • Mits tentoonstellingsverbod opgeheven: hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels. Oorspronkelijke watervogels geboren in 2019 moeten zijn gekortwiekt. Dat geldt niet voor oorspronkelijke watervogels geboren voor 2018.
 •  Serama’s in de klasse Jeugd (geringd met een ring van het huidig showseizoen) of Oud met de gewichtsklassen A,B,C. De gewichtsklassen staan vermeld in de rasbeschrijving van de Serama’s.
 • Cavia’s in de klassen:
  • A (9 maanden en ouder)
  • B (6 tot 9 maanden)
  • C (3 tot 6 maanden).

   Skinny Cavia’s zijn uitgesloten van deelname.

 • Kleine knagers (Tamme ratten, Gerbils, Kleurmuizen, Hamsters en Dwerghamsters), zowel jong als oud. Deze dieren moeten worden aangeleverd in rechthoekige, transparante kunststof transportbakken óf in zgn. laboratoriumbakken. Traliekooi, glazen aquarium, e.d. is niet toegestaan. Zie de volgende website voor minimum maten: www.kleineknaagdieren.nl.
 • AOC-klasse: Vermeld dit duidelijk op het inschrijfformulier!

Artikel 3

Het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 per nummer. Vanaf 5 dieren geldt €3,00 per nummer. Kosten catalogus €2,50 per exemplaar. Per gezin waar meerdere jeugdleden inzenden is slechts 1 exemplaar verplicht.

Iedere inzender is tevens verplicht €3,00 administratiekosten te voldoen.

Artikel 4

Inzenders van diergroepen die van overheidswege niet mogen exposeren krijgen hun betaalde inschrijfgelden terug

Artikel 5

De inschrijvingen dienen te geschieden op bijgaand inschrijfformulier waarop duidelijk alle gevraagde gegevens van slechts 1 persoon mag voorkomen.

De inschrijfformulieren dienen uiterlijk 25 augustus 2023 in het bezit te zijn van:

Marjan Holmer-Vriezekolk, Holterweg 4, 7245 AM Laren (Gld)
Het ontvangen van de labels is voor de inzender het bewijs dat zijn of haar inschrijvingen zijn geaccepteerd. Er bestaat ook de mogelijkheid om via het internet in te schrijven voor de Jeugdshow Laren. Voor meer informatie: zie de pagina Inschrijven.

Gelijktijdig met het inleveren van de inschrijfformulieren dient het inschrijfgeld voldaan te worden of overgemaakt te worden op bankrekening: NL15 SNSB 0921 8653 84 t.n.v. “Pels en Pluim Jeugd” te Laren (Gld).
Vermeld bij het overmaken s.v.p. naam en KLN/NBS nummer.

Alle inschrijfgelden dienen uiterlijk 4 september 2023 te zijn betaald.

Artikel 6

De dieren die zijn ingeschreven dienen zaterdag 16 september 2023 tussen 8.15 uur en 8.45 uur aanwezig te zijn bij:
manege “St. Steffenrijders”, Zomerpad 2A (achter Verwoldseweg 26),7245 VT Laren (Gld),
telefoonnummer 0573 – 402149
Zie voor een beschrijving hoe je er kunt komen de pagina Waar.

Artikel 7

Het uitkooien van de dieren is na afloop van de prijsuitreiking, omstreeks 16.30 uur.

Artikel 8

De keuring begint om 10 uur en is vrij voor publiek toegankelijk.

Artikel 9

Iedere inzender dient in het bezit te zijn van een geldige fokkerskaart 2023, uitgegeven door de bond waaronder de dieren behoren. Dit K.L.N of N.B.S. nummer dient op het inschrijfformulier vermeld te worden.

Artikel 10

Het inschrijfgeld van ingeschreven doch niet ingezonden dieren wordt niet terugbetaald, doch het vervalt aan de organiserende vereniging. Hetzelfde geschiedt met de niet toegekende ereprijzen.

Artikel 11

Zonder toestemming van het bestuur is het verboden tijdens de tentoonstelling dieren uit de kooien te halen of andere dieren dan zijn ingeschreven op de tentoonstelling aan te voeren. Het is verboden keurstokjes in de kooi te steken of te houden.

Artikel 12

De beoordelingskaarten kunnen tijdens het uitkooien zelfstandig van de kooien worden afgehaald.

Artikel 13

Reclames van welke aard dan ook worden na 14 november 2022 niet meer in behandeling genomen worden.

Artikel 14

Door in te zenden geeft de deelnemer toestemming voor het gebruik van zijn of haar naam in publicaties (o.a.uitslagen). Tijdens de Jeugdshow Laren worden foto’s gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming om deze opnames openbaar te maken dan wel te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Artikel 15

Inzenders op de Landelijke Jeugdshow Laren mogen gratis 1 dier inzenden op de Oneto en Dierenparade Noordshow. Inzenders krijgen hiervoor een uitnodiging. Adresgegevens van inzenders worden voor dit doel gedeeld met deze shows.

Artikel 16

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.