Prijzen

De prijzen die je kunt winnen van de Jeugdshow Laren zijn opgedeeld in de volgende categorieën:

Hoofdereprijzen

Ereprijzen

Rasprijzen

Extra klasseprijzen

Verenigingsbeker

Bondsprijzen K.L.N.

Bondsprijzen N.B.S.

Hoofdereprijzen

Jury Hoofdereprijzen
H.E.P. jury sierduivenW. de Wal
H.E.P. jury hoendersA. Kremer
H.E.P. jury dwerghoendersL.J.J. Frenken, T. Boschma en F. v.d. Wal
— voorzitterL.J.J. Frenken
H.E.P. jury Serama’sT. Boschma
H.E.P. jury siervogelsA. Deetman
H.E.P. jury oorspr. watervogelsA. Deetman
H.E.P. jury ged. watervogelsA. Deetman
H.E.P. jury konijnenG.E.A. Grooten, Th. L. van ’t End en R.H. Meijer
 — voorzitterG.E.A. Grooten
H.E.P. jury cavia’sMevr. M.A.M. Eilander
H.E.P. jury kleine knagersMevr. A. Bennink-Schilder
H.E.P jury oorspronkelijke duivensoortenA. Deetman

Wijzigingen voorbehouden

01. Fraaiste sierduifBokaal
02. Fraaiste hoenbokaal
03. Fraaiste dwerghoenbokaal
04. Fraaiste seramabokaal
In de diergroep siervogels worden de prijzen verdeeld over: 
05. Fraaiste kwartel, patrijs, francolijn, oorspronkelijke duif, Lachduif en diamantduifbokaal
06. Fraaiste fazant, tragopaan, kalkoen, oorspronkelijk kamhoen, pauw, parelhoen of overige siervogelbokaal
07. Fraaiste oorspronkelijke watervogelbokaal
08. Fraaiste gedomesticeerde watervogelbokaal
09. Fraaiste konijnbokaal
10. Fraaiste caviabokaal
11. Fraaiste tamme ratbokaal
12. Fraaiste kleurmuisbokaal
13. Fraaiste gerbilbokaal
14. Fraaiste hamsterbokaal

Hoofdereprijs winnaars komen niet in aanmerking voor ereprijzen.
Hoofdereprijzen worden uitgeloofd als er in die diergroep minimaal 25 dieren zijn ingeschreven, anders wordt de bokaal vervangen door een standaard. Hoofdereprijzen kunnen alleen gewonnen worden met minimum predikaat Z.G. of minimaal 93 punten bij de sierduiven.

Naar boven

Ereprijzen

20. Fraaiste hoen keurm. Frenkenstandaard
25. Fraaiste dwerghoen keurm. Boschmastandaard
26. Fraaiste dwerghoen keurm. van Dierendonckstandaard
27. Fraaiste dwerghoen keurm. Kremerstandaard
28. Fraaiste dwerghoen keurm. Voskampstandaard
30. Fraaiste konijn keurm. Benninkstandaard
31. Fraaiste konijn keurm. Derksenstandaard
32. Fraaiste konijn keurm. van ’t Endstandaard
33. Fraaiste konijn keurm. Lenselinkstandaard
34. Fraaiste konijn keurm. Kokstandaard
35. Fraaiste konijn keurm. de Zeeuwstandaard
40. Fraaiste cavia keurm. Benninkstandaard
41. Fraaiste cavia keurm. Schopstandaard
43. Fraaiste cavia A klassestandaard
44. Fraaiste cavia B klassestandaard
45. Fraaiste cavia C klassestandaard

Boven genoemde ereprijzen kunnen alleen gewonnen worden met minimaal predikaat Z.G. of 93 punten bij de sierduiven.

Naar boven

Rasprijzen

Rasprijzen zijn van toepassing voor alle verschillende diergroepen. Bij de cavia’s worden de prijzen verdeeld over de verschillende haarstructuren.

Bij 1 t/m 5 dieren per ras

50. Medaille voor het fraaiste dier in elk ras.
Minimaal predikaat F, voor sierduiven 96 punten.

Bij 6 t/m 14 dieren per ras

51. Medaille voor het fraaiste dier in elk ras

Bij 15 t/m 24 dieren per ras

52. Standaard voor het fraaiste dier
53. Medaille voor het fraaiste dier op 1 na

Bij 25 t/m 39 dieren per ras

54. Bekertje voor het fraaiste dier
55. Standaard voor het fraaiste dier op 1 na
56. Medaille voor het fraaiste dier op 2 na

Bij meer dan 40 dieren per ras

57. Beker voor het fraaiste dier
58. Bekertje voor het fraaiste dier op 1 na
59. Standaard voor het fraaiste dier op 2 na
60. Medaille voor het fraaiste dier op 3 na

Voor prijs 51 t/m 60 geldt minimaal predikaat Z.G, voor sierduiven 93 punten.

Naar boven

Extra klasseprijzen

65. Per 6 ingeschreven dieren (geldt voor alle diergroepen) mag
elke keurmeester ter vrije beschikking een prijs uitreiken.

Voor deze extra klasseprijzen (AE-prijzen) geldt minimaal predikaat Z.G. of 93 punten bij de sierduiven. Winnaars van een rasprijs dingen niet mee naar deze extra klasseprijzen.

Naar boven

Verenigingsbeker

Voor de verenigingsbeker kunnen verenigingen minimaal 5, maximaal 15 dieren van tenminste 3 inzenders aanmelden. Opgave moet gebeuren via het speciale formulier, dat na sluiting van de inschrijving naar de verenigingssecretaris wordt verzonden. Dit alleen als de vereniging hiervoor in aanmerking komt. Voorwaarden voor het winnen van deze prijs zijn door de secretaris van de vereniging aan te vragen bij onze secretaris Marjan Holmer-Vriezekolk,
telefoonnummer: 0573 – 402008.

De 3 beste verenigingen ontvangen een standaard.

70. Beste vereniging
71. op 1 na beste vereniging
72. op 2 na beste vereniging

De winnaar ontvangt bovendien de wisselbeker. Deze beker kan definitief in het
bezit komen van de vereniging door deze 2 maal achtereen of 3 maal in totaal te
winnen.

Winnaar 2022: De Lekzoom Groot Ammers

Winnaar 2021: N.K.V. Nieuwleusen

Winnaar 2019: De Eendracht Rijssen

Naar boven

Bondsprijzen Kleindier Liefhebbers Nederland

567. Bondsmedaille voor fraaiste ram.
568. Bondsmedaille voor fraaiste voedster.
569. Bondsmedaille voor fraaiste cavia
570. Bondsmedaille voor fraaiste cavia ander geslacht (min 30 ingeschreven dieren)
571. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager.
572. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine knager in een andere subgroep.
573. Bondsmedaille fraaiste hoen
574. Bondsmedaille fraaiste hoen ander geslacht (min 30 ingeschreven dieren)
575. Bondsmedaille fraaiste dwerghoen
576. Bondsmedaille fraaiste dwerghoen ander geslacht (min 30 ingeschreven dieren)
577. Bondsmedaille fraaiste serama
578. Bondsmedaille voor de fraaiste parkvogel (fazant, tragopaan, oorspronkelijke kamhoen, pauw, kalkoen, parelhoen of overige siervogel).
579. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine siervogel (francolijn, kwartel, patrijs).
580. Bondsmedaille voor de fraaiste oorspronkelijke duif
581. Bondsmedaille fraaiste gedomesticeerde eend
582. Bondsmedaille fraaiste gedomesticeerde gans
583. Bondsmedaille fraaiste oorspronkelijke eend
584. Bondsmedaille fraaiste gedomesticeerde gans
Voor ereprijzen 570, 572, 574 en 576 geldt dat in de betreffende diergroep minimaal 30 dieren ingeschreven moeten zijn.
584a. Zilveren eigenslagmedaille “Raskampioen” voor het fraaiste dier van elk ras waarvan minimaal 6 tot 15 dieren in concurrentie zijn ingeschreven
584b. Gouden eigenslagmedaille “Raskampioen” voor het fraaiste dier van elk ras waarvan minimaal 15 dieren in concurrentie zijn ingeschreven.
584c. Gouden eigenslagmedaille “Raskampioen op één na” voor het fraaiste dier op één na van elk ras waarvan minimaal 50 dieren in concurrentie zijn ingeschreven.
584d. Gouden eigenslagmedaille “Raskampioen op twee na” voor het fraaiste dier op twee na van elk ras waarvan minimaal 100 dieren in concurrentie zijn ingeschreven.
400. Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen beschikbaar op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC en Vrije Klasse. Voor dieren in alle KLN-diergroepen wordt een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar gesteld per 20 ingeschreven dieren mits de waardering tenminste ZG is. Ook dieren met buitenlandse merken (alleen de bij de EE erkende) of oorspronkelijke soorten sier-, watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis en de Vogelbonden komen in aanmerking. Deze prijzen zijn volledig ter vrije beschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur toegekend aan dieren die geen andere prijzen gewonnen hebben.

Naar boven

Bondsprijzen NBS

De N.B.S. stelt op deze tentoonstelling de volgende prijzen beschikbaar:

800. R-prijs van € 4,00 per 15 ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking van de keurmeester. De R-prijs mag niet vallen op een dier waaraan al een prijs is toegekend
823. Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste doffer van de show
824. Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste duivin van de show
825. Oorkonde voor iedere deelnemer

Voor prijzen 823 en 824 dienen tenminste 25 dieren in concurrentie te zijn ingeschreven

Geldprijzen worden via de organiserende vereniging uitbetaald.

Diverse speciaalclubs stellen voor deze unieke Jeugdshow prijzen ter beschikking. Deze zijn te vinden in de almanak 2023. Deze is te vinden op www.kleindierliefhebbers.nl

Wijzigingen voorbehouden.