Prijzen

De prijzen die je kunt winnen van de Jeugdshow Laren zijn opgedeeld in de volgende categorieën:

Hoofdereprijzen

Hoofdereprijzen

Jury Hoofdereprijzen
H.E.P. jury sierduiven R.A.M. Joosten
H.E.P. jury hoenders J.L. Albada
H.E.P. jury dwerghoenders A. Bleijenberg
H.E.P. jury Serama’s J.L. Albada
H.E.P. jury siervogels A. Deetman
H.E.P. jury oorspr. watervogels J. Meindertsma
H.E.P. jury ged. watervogels J. Meindertsma
H.E.P. jury konijnen R.H. Meijer, G. Lenselink en A.L.F. de Vos
 — voorzitter R.H. Meijer
H.E.P. jury cavia’s Mevr. A. Bennink
H.E.P. jury kleine knagers Mevr. A. Bennink
H.E.P jury oorspronkelijke duivensoorten A. Deetman

Wijzigingen voorbehouden

01. Fraaiste sierduif Bokaal
02. Fraaiste hoen bokaal
03. Fraaiste dwerghoen bokaal
04. Fraaiste serama bokaal
In de diergroep siervogels worden de prijzen verdeeld over:
05. Fraaiste kwartel, patrijs, francolijn, oorspronkelijke duif, Lachduif en diamantduif bokaal
06. Fraaiste fazant, tragopaan, kalkoen, oorspronkelijk kamhoen, pauw, parelhoen of overige siervogel bokaal
07. Fraaiste oorspronkelijke watervogel bokaal
08. Fraaiste gedomesticeerde watervogel bokaal
09. Fraaiste konijn bokaal
10. Fraaiste cavia bokaal
11. Fraaiste tamme rat bokaal
12. Fraaiste kleurmuis bokaal
13. Fraaiste gerbil bokaal
14. Fraaiste hamster bokaal

Hoofdereprijs winnaars komen niet in aanmerking voor ereprijzen.
Hoofdereprijzen worden uitgeloofd als er in die diergroep minimaal 25 dieren zijn ingeschreven, anders wordt de bokaal vervangen door een standaard. Hoofdereprijzen kunnen alleen gewonnen worden met minimum predikaat Z.G. of minimaal 93 punten bij de sierduiven.

Bijzondere hoofdprijs

Beschikbaar gesteld door KLN en NBS
Elke winnaar van de diergroep konijnen, cavia’s, hoenders, dwerghoenders, serama’s, oorspronkelijke duiven, siervogels, watervogels en sierduiven ontvangt als speciale hoofdprijs een volledige terugbetaling van het inschrijfgeld (incl. administratiekosten en catalogus) en het transport van maximaal vier dieren (een zogenaamde zuchtgruppe) naar de Europashow in Herning.
De hoofdprijs is overdraagbaar naar de opvolgende winnaar in dezelfde diergroep mocht de winnaar geen gebruik willen maken van dit aanbod.
Winnaars dienen direct op 15 september kenbaar te maken of zij gaan deelnemen aan de Europese Jeugdshow en met welke dieren.

Meer informatie volgt!

Naar boven

Ereprijzen

25. Fraaiste dwerghoen keurm. van Bleijenberg standaard
26. Fraaiste dwerghoen keurm. Geut standaard
27. Fraaiste dwerghoen keurm. Kip standaard
30. Fraaiste konijn keurm. Lentelink standaard
31. Fraaiste konijn keurm. Meijer standaard
32. Fraaiste konijn keurt. Tieleman standaard
33. Fraaiste konijn keurm. de Vos standaard
40. Fraaiste cavia keurm. Bennink standaard
41. Fraaiste cavia keurt. Vermeulen standaard
43. Fraaiste cavia A klasse standaard
44. Fraaiste cavia B klasse standaard
45. Fraaiste cavia C klasse standaard

Boven genoemde ereprijzen kunnen alleen gewonnen worden met minimaal predikaat Z.G. of 93 punten bij de sierduiven.

Naar boven

Rasprijzen

Rasprijzen zijn van toepassing voor alle verschillende diergroepen. Bij de cavia’s worden de prijzen verdeeld over de verschillende haarstructuren.

Bij 1 t/m 5 dieren per ras

50. Medaille voor het fraaiste dier in elk ras.
Minimaal predikaat F, voor sierduiven 96 punten.

Bij 6 t/m 14 dieren per ras

51. Medaille voor het fraaiste dier in elk ras

Bij 15 t/m 24 dieren per ras

52. Standaard voor het fraaiste dier
53. Medaille voor het fraaiste dier op 1 na

Bij 25 t/m 39 dieren per ras

54. Bekertje voor het fraaiste dier
55. Standaard voor het fraaiste dier op 1 na
56. Medaille voor het fraaiste dier op 2 na

Bij meer dan 40 dieren per ras

57. Beker voor het fraaiste dier
58. Bekertje voor het fraaiste dier op 1 na
59. Standaard voor het fraaiste dier op 2 na
60. Medaille voor het fraaiste dier op 3 na

Voor prijs 51 t/m 60 geldt minimaal predikaat Z.G, voor sierduiven 93 punten.

Naar boven

Extra klasseprijzen

Beschikbaar gesteld door Kleindierliefhebbers Gelderland:

65. Per 6 ingeschreven dieren (geldt voor alle diergroepen) mag
elke keurmeester ter vrije beschikking een prijs uitreiken.

Voor deze extra klasseprijzen (AE-prijzen) geldt minimaal predikaat Z.G. of 93 punten bij de sierduiven. Winnaars van een rasprijs dingen niet mee naar deze extra klasseprijzen.

Naar boven

Verenigingsbeker

Voor de verenigingsbeker kunnen verenigingen minimaal 5, maximaal 15 dieren van tenminste 3 inzenders aanmelden. Opgave moet gebeuren via het speciale formulier, dat na sluiting van de inschrijving naar de verenigingssecretaris wordt verzonden. Dit alleen als de vereniging hiervoor in aanmerking komt. Voorwaarden voor het winnen van deze prijs zijn door de secretaris van de vereniging aan te vragen bij onze secretaris Marjan Holmer-Vriezekolk,
telefoonnummer: 0573 – 402008.

De 3 beste verenigingen ontvangen een standaard.

70. Beste vereniging
71. op 1 na beste vereniging
72. op 2 na beste vereniging

De winnaar ontvangt bovendien de wisselbeker. Deze beker kan definitief in het
bezit komen van de vereniging door deze 2 maal achtereen of 3 maal in totaal te
winnen.

Winnaar 2017: De Eendracht Rijssen

Winnaar 2016: De Eendracht Rijssen

Winnaar 2015: N.K.V. Nieuwleusen

Naar boven

Bondsprijzen Kleindier Liefhebbers Nederland

504. Bondsmedaille voor fraaiste ram.
505. Bondsmedaille voor fraaiste voedster.
506. Bondsmedaille voor fraaiste cavia
507. Bondsmedaille voor fraaiste cavia ander geslacht (min 30 ingeschreven dieren) 
508. Bondsmedaille voor fraaiste kleine knager
509. Bondsmedaille voor fraaiste kleine knager in een andere subgroep (min 30 ingeschreven dieren)
510. Bondsmedaille fraaiste hoen
511. Bondsmedaille fraaiste hoen ander geslacht (min 30 ingeschreven dieren)
512. Bondsmedaille fraaiste dwerghoen
513. Bondsmedaille fraaiste dwerghoen ander geslacht (min 30 ingeschreven dieren)
514. Bondsmedaille fraaiste serama
515. Bondsmedaille voor de fraaiste grote siervogel (fazant, tragopaan, oorspronkelijke kamhoen, pauw, kalkoen, parelhoen of overige siervogel).
516. Bondsmedaille voor de fraaiste kleine siervogel (francolijn, kwartel, patrijs, oorspronkelijke duif).
517. Bondsmedaille fraaiste gedomesticeerde eend
518. Bondsmedaille fraaiste gedomesticeerde gans
519. Bondsmedaille fraaiste oorspronkelijke eend
520. Bondsmedaille fraaiste gedomesticeerde gans
521. Zilveren eigenslagmedaille “Raskampioen” voor het fraaiste dier van elk ras waarvan minimaal 6 tot 15 dieren in concurrentie zijn ingeschreven
522. Gouden eigenslagmedaille “Raskampioen” + rozet voor het fraaiste dier van elk ras waarvan minimaal 15 dieren in concurrentie zijn ingeschreven.
523. Gouden eigenslagmedaille “Raskampioen op één na” voor het fraaiste dier op één na van elk ras waarvan minimaal 50 dieren in concurrentie zijn ingeschreven.
524. Gouden eigenslagmedaille “Raskampioen op twee na” voor het fraaiste dier op twee na van elk ras waarvan minimaal 100 dieren in concurrentie zijn ingeschreven.

 

400. Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen beschikbaar op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC en Vrije Klasse. Voor dieren in alle KLN-diergroepen wordt een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar gesteld per 20 ingeschreven dieren mits de waardering tenminste ZG is. Ook dieren met buitenlandse merken (alleen de bij de EE erkende) of oorspronkelijke soorten sier-, watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis en de Vogelbonden komen in aanmerking. Deze prijzen zijn volledig ter vrije beschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur toegekend aan dieren die geen andere prijzen gewonnen hebben.

Naar boven

Bondsprijzen NBS

De N.B.S. stelt op deze tentoonstelling de volgende prijzen beschikbaar:

800. R-prijs van € 4,00 per 15 ingeschreven sierduiven, ter vrije beschikking van de keurmeester. De R-prijs mag niet vallen op een dier waaraan al een prijs is toegekend
823. NBS-Standaard voor de fraaiste doffer van de show
824. NBS-Standaard voor de fraaiste duivin van de show
825. Oorkonde voor iedere deelnemer

Voor prijzen 823 en 824 dienen tenminste 25 dieren in concurrentie te zijn ingeschreven

Geldprijzen worden via de organiserende vereniging uitbetaald.

Diverse speciaalclubs stellen voor deze unieke Jeugdshow
prijzen ter beschikking. Deze zijn te vinden in de FK almanak
2018. Deze is te vinden op www.kleindierliefhebbers.nl

 

Wijzigingen voorbehouden.