Konijnenenting RHD type 2 verplicht

Al jaren is het verplicht dat hoenders worden geënt tegen Pseudo-vogelpest.

Ook voor jeugdleden die met konijnen deelnemen aan de landelijke Jeugdshow Laren geldt dat alle ingezonden konijnen geënt moeten zijn tegen de RHD type 2. Het bewijs van enting, het entformulier dient bij het betreden van de tentoonstellingshal afgegeven te worden op het secretariaat. Dit in aanvulling op het in juli reeds verzonden vraagprogramma: toen was dit nog niet bekend.

Officieel hebben we de volgende tekst toegevoegd aan ons vraagprogramma:

VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN KONIJNEN

Entverklaring RHD type 2, af te geven op het TT-secretariaat.
Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten van fokkers die al hun konijnen hebben laten enten tegen RHD type 2. Elke inzending dient vergezeld te zijn van een kopie van de RHD-entverklaring. Deze verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht en dient de opgave te bevatten van het ras, de te exposeren oormerken en de toegepaste entstof.

We vinden het fijn als je een ieder hiervan op de hoogte stelt: dieren moeten op tijd worden geënt om mee te kunnen doen aan de Jeugdshow Laren.

Meer informatie over de verplichte enting en het entformulier zelf  kunnen jullie vinden op www.kleindierliefhebbers.nl of raadpleeg het bestuur van jullie plaatselijke vereniging.

Bericht RHD enten verplicht voor Tentoonstellingsdieren (def)