Extra KLN en NBS prijzen, wie gaat er naar de Europashow 2012?

Derde Europese Jeugdshow te Leipzig

Van 7 t/m 9 december wordt tijdens de 27e Europashow te Leipzig ook de 3e Europese Jeugdshow gehouden. Op die Europese show worden zo’n 100.000 dieren verwacht. 

Wij zouden het ontzettend leuk vinden als ook de Nederlandse jeugdleden in Duitsland hun beste beentje voor zetten en de sportieve strijd aangaan met de collegaatjes uit de andere Europese landen.

Jullie hoeven niet bang te zijn dat je helemaal verloren gaat in het Europese geweld want zoals de dieren in Nederland worden gefokt, mogen ze best gezien worden.

Gevraagd worden op de 3e  Europese Jeugdshow: Hoenders, Dwerghoenders, Watervogels, Siervogels, Konijnen, Cavia’s en Sierduiven. Dus helaas weer geen kleine knagers.

De inschrijfkosten

De inschrijfkosten voor jeugdigen zijn op dit moment nog niet bekend. Daarover worden jullie via Kleindiermagazine geïnformeerd.

Extra prijzen op de Jeugdshow te Laren van KLN en NBS

KLN en de NBS wil de jeugdige fokkers en foksters, die mee doen aan de Jeugdshow te Laren met prijzen en geld helpen toch aan deze Europese Jeugdshow deel te nemen en er zelfs naar toe te gaan:

  1. Twee 1e prijzen voor de winnaars van de grootste diergroep pelsdieren en de grootste groep hoenders, dwerghoenders, sier en watervogels. Die twee prijzen bestaan uit een gratis busreis naar Leipzig inclusief twee overnachtingen zoals beschreven in het in Kleindier Magazine plus de vergoeding van het inschrijfgeld tot vier dieren, inclusief de administratiekosten en catalogus.
  2. Vijf 2e prijzen voor de winnaars van de overige diergroepen. Volledige vergoeding van het inschrijfgeld tot vier dieren, inclusief de administratiekosten en catalogus;

Verder geldt voor alle deelnemers aan de Jeugdshow in Laren:

  1. € 2,50 bijdrage op het inschrijfgeld per ingezonden dier;
  2. Gratis transport van de dieren naar en van Leipzig;

De 2e prijs is niet overdraagbaar aan een ander en de 1e prijs alleen aan de opvolgende winnaars in dezelfde diergroep als de 1e prijswinnaar niet naar Leipzig wil of er nog te klein voor is. De ouders kunnen hun kind wel begeleiden echter wel voor de normale busreiskosten.

Prijzen op de Europashow

De prijs der prijzen op de Europashow is natuurlijk indrukwekkende EE-plaquette voor het winnende dier in elke diergroep.

Verder stelt de Entante Européenne vele oorkondes ter beschikking voor rassenprijzen en bij voldoende dieren zelfs per kleurslag.

Het prijzenschema is verder volgens de regels van de Duitse bonden, de BDRG voor “veren” en de ZDK voor “haren”. Dat is niet kinderachtig en ook vele speciaalclubs stellen prijzen ter beschikking. 

Inschrijven en inzenden

Je kunt niet individueel inzending maar uitsluitend gezamenlijk via de landelijk aangestelde vervoerder. Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar secretaris@haalmeweg.kleindierliefhebbers.nl. Je krijgt dan een brief waarin alles staat om in te schrijven, je dieren af te leveren en eventueel mee te gaan met de busreis. Voor Nederland ligt verder de leiding van het inschrijven en transport bij Frits Dommerholt en Henk Houpst.

Veterinaire voorwaarden

Om de gezondheid van je dieren zoveel mogelijk te garanderen moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

–          Hoenders moeten zijn ingeënt zijn tegen NCD, konijnen tegen RHD en sierduiven tegen Paramyxo. Je verenigingssecretaris weet wel hoe dat moet. De kosten voor het enten tegen RHD wordt door KLN gecompenseerd met € 2,50 tot max. vier dieren..

–          Een geldig entbewijs moet afgegeven worden aan de vervoerder Frits Dommerholt of Henk Houpst.

–          De dieren worden door een dierenarts gecontroleerd bij aflevering. Na goedkeuring mag u pas vertrekken.

Gezamenlijk transport

De dieren moeten op maandag 3 december gebracht worden op twee één van de volgende twee afleverpunten:

10.00-12.00 uur in Ede

14.00-16.00 uur in Winterswijk.

Die nacht vertrekken ze naar Leipzig en worden op dinsdag 4 december meteen ingekooid en verzorgd. Er zijn voor zoveel dieren twee keurdagen, 5 en 6 december. De dieren kunnen maandag ochtend 10 december weer opgehaald worden op het afleveradres.

 

Heb je verder nog vragen over het transport bel dan:

Frits Dommerholt, tel. 06-20843630 of e-mail jfdommerholt@haalmeweg.hotmail.com. Voor overige vragen kun je contact opnemen met:

Geri Glastra, tel. 06-52695070 / 0318-416953 of e-mail secretaris@haalmeweg.kleindierliefhebbers.nl

Kijk ook voor meer informatie op de websites van de bonden KLN of NBS of op de website van de Europashow www.europaschau-leipzig.de

Wij hopen dat we hiermee jullie interesse hebben gewekt om aan dit geweldige spektakel mee te doen.

Geri Glastra.secretaris KLN